Hoe word ik een Rya/Mca Yachtmaster?

Hoe een RYA/MCA yachtmaster certificaat behalen ?

yachtmaster certificaatEen RYA/MCA Yachtmaster vaarbevoegdheid is international het meest begeerd certificaat voor zeilers en motoryacht schippers . ( zie ook de website van de RYA )

Houders van een Yachtmaster vaarbrevet kunnen, mits te voldoen aan een paar voorwaarden,  professioneel / commercieel varen met jachten tot 24 m met maximaal 12 betalende passagiers. Ook voor personen die niet commercieel varen is het een fel begeerd vaarbrevet.

Er zijn 2 niveau's van Yachtmaster certificaten :
Rya/Mca Yachtmaster coastal zeil of motor en Yachtmaster offshore zeil of motor

Om te mogen deelnemen aan een Yachtmaster coastal zeil- of motorexamen moet de kandidaat een persoonlijk logboek meebrengen waarbij hij/zij een ervaring kan aantonen van minstens :
•    30 dagen zeevaart hebben, waarvan 2 als skipper
•    een minimum van 800 zeemijl hebben gevaren
•    hij/zij moet ook al minstens 12 nachturen op zijn/haar actief hebben
•    drager zijn van een EHBO-certificaat  en een VHF-radiobrevet

Om te mogen deelnemen aan een Yachtmaster offshore  zeil- of motorexamen moet de kandidaat minstens :
•    50 dagen zeevaart hebben waarvan 5 dagen als skipper
•    een minimum van 2.500 zeemijlen gevaren hebben
•    minstens 5 langere tochten van meer dan 60 zeemijlen gevaren hebben
•    12 nachturen volbracht hebben, waarvan 2 als skipper.
•    drager zijn van een EHBO-certificaat
•    minimum een VHF/SRC operator certificaat

Opmerking :
Minstens de helft van de ervaring moet in getijdenwateren opgedaan zijn !

Voor de Yachtmaster motor moet de praktijk aan boord van een motorjacht gebeuren en voor Yachtmaster zeil op een zeiljacht.  Boten moeten minimum 7 m en maximum 24 m zijn.

Voor professioneel gebruik (Uk) moet de kandidaat nog in het bezit zijn van minstens :
•    een RYA of STCW Sea Survival Course certificaat (overlevingstechniek op zee)
•    een maritiem erkende medische keuring
•    een PPR certificaat
Voor het volledig opleidingstraject van beginneling tot Yachtmaster commercial klik hier.

 Afhankelijk van je theoretische, praktische kennis en ervaring kan je een aantal stappen overslaan. In feite is een opleiding volgen helemaal niet verplicht, maar uit ervaring weten we dat zonder een degelijke opleiding de kans op slagen zeer klein is.
De statistieken tonen aan , dat kandidaten die eerst een RYA Kustschipper praktijkopleiding gevolgd hebben,  een slaagkans hebben van 90%.
Een Yachtmaster examen moet aangevraagd worden via een erkend Rya school. Reden hiervoor is dat de scholen op voorhand moeten controleren of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden. De lijst van de erkende Rya scholen vind je op de website van de Rya.

De RYA examinator mag geen vriendschappelijke of familiale banden hebben met de kandidaat of deze hebben opgeleid.
Het examen gebeurt aan boord van een plezierjacht (zeil voor yachtmaster zeil certificaat of motor voor een yachtmaster motor certificaat ) van minstens 30 voet en maximum 50 voet . Meestal gebeurt dit op de schoolboot van een erkende Rya school  maar het is ook mogelijk op eigen jacht op voorwaarde dat het voldoet aan de Rya eisen op gebied van veiligheid en afmetingen.
Het examen Yachtmaster offshore duurt ongeveer 12 uur ( 8 uren dag + 4 uren nacht) per persoon . Het examen Yachtmaster coastal duurt ongeveer 8 uren .
Het examen en de voertaal aan boord is in het Engels.

Kandidaten moeten kunnen aantonen dat ze voldoende theoretische en praktische kennis hebben om het bevel te voeren over een plezierjacht tot 24 m met bemanning en tot maximaal 12 betalende passagiers.
Voor onderwerpen zoals het internationaal aanvaringsreglement en betonning moet men minstens 90% scoren. Voor andere onderwerpen zoals navigatie, weerkunde en veiligheid moet het resultaat minstens 80% zijn.
De kandidaat moet aantonen dat hij/zij kan navigeren op kaart met of zonder gebruik van een Gnss kaartplotter.

Bij situaties zoals o.a :

  • - controle over zijn schip verliezen,
  • - man over boord overvaren, verliezen of niet aan boord krijgen,
  • - zijn positie niet meer kunnen terugvinden,
  • - bemanning of schip in gevaar brengen,

worden de slaagkansen zeer klein.

De examinator geeft een opdracht aan de kandidaat en deze kiest (meestal) zelf op welke manier hij het uitvoert . Er zijn meerdere goede manieren om een opdracht uit te voeren. Het is vooral het resultaat dat wordt geëvalueerd.
Examinatoren zijn positief ingesteld en bij het falen van een kandidaat moeten ze een schriftelijke motivering geven. Als de kandidaat het resultaat betwist kan hij een klacht indienen bij de Rya.
De Rya examinator mag, een niet geslaagde kandidaat, geen tweede  keer examineren.

Op het einde van het examen zal de examinator de kandidaat debriefen en hem het resultaat mededelen.
Bij succes wordt het certificaat door de RYA ongeveer vier weken later de kandidaat toegestuurd.

Er is geen formeel akkoord tussen de Europese landen om elkaars vaarbevoegdheid commerciële jachting te aanvaarden. Het RYA Yachtmaster certificaat is wel internationaal het meest erkend en aanvaard vaarbewijs.

Lees ook mijn artikel over:

Commentaar of vragen hierover mail mij op nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct bv

Eddy Coenen

Overleiestraat 104
8530 Harelbeke

info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo

Schrijf je in op onze nieuwsbrief