Een zee-radar op een plezierjacht . Gadget of nuttig werkinstrument?

Deel 1/4 : Introduktie zee radar

radarscannerVeel jachten zijn uitgerust met een radar maar ... weten de pleziervaartschippers wel hoe de RADAR werkt en maken ze er op een efficiënte en veilige wijze gebruik van?
Een correct en doeltreffend gebruik van deze apparatuur laat ons toe een maximum aan informatie te putten uit het radarbeeld en draagt zelfs in de moeilijkste omstandigheden bij tot een optimale veiligheid. Bij de beroepsvaart is de radar en het radarbrevet trouwens verplicht.

Een radar wordt gebruikt om:

•    Aanvaringen te voorkomen
•    Veilig te navigeren  
•    Positie te bepalen door afstandpeilingen en richtingen

Zonder een goede voorafgaande radaropleiding zal men slechts  een deel van de beschikbare  informatie kunnen benutten maar loopt men ook het risico om verkeerde beslissingen te nemen .
Voor de navigatie en positiebepaling is het een perfecte aanvulling en controle van de GPS/kaartplotter, want deze is afhankelijk van de positie en werking van de satellieten (slechts voor 95% betrouwbaar).
We weten allen “oefening baart kunst” en daarom is het aan te raden, zelfs overdag bij goede zichtbaarheid, de radar zoveel mogelijk te gebruiken opdat het radarbeeld te allen tijde vergeleken kan worden met de reële situatie.

Werkingsprincipe:
Een zender zendt een serie  zeer korte elektromagnetisch pulsen (radiogolven) in één richting uit in een smalle bundel die best vergelijkbaar is met een geconcentreerde  lichtstraal van een vuurtoren.  
Onmiddellijk nadat een signaal verzonden is, schakelt het systeem zich in “ontvangst mode”. Het uitgezonden puls-signaal weerkaatst op allerlei objecten of verdwijnt in het heelal. De ontvanger  vangt (absorbeert) de weergekaatste signalen op  en meet de tijd dat het signaal nodig had om weer te keren.• De richting van waaruit de weerkerende puls komt en de verstreken  tijd tussen uitzenden en ontvangen bepaalt eenduidig het object en de echo dat men op het scherm ziet. Een radar spendeert 1% van zijn tijd met  zenden en  99% met  ontvangen.

Niet alle objecten zullen een even goede echo weergeven. De voorwaarden voor een goede reflectie zijn:
•    Het soort materiaal ( het elektrisch geleidend materiaal zoals staal, aluminium, zeewater,…)
•    De oppervlakte: hoe groter hoe beter.
•    De vorm : Een vlak oppervlak (zoals een spiegel) geeft de beste reflectie op voorwaarde dat de hoek goed is .
•    Hoek : men bekomt de beste reflectie als de echo een object raakt onder een hoek van 90°
Opmerking : Een grote echo op het scherm is dus niet noodzakelijk een groot schip!

Volgende keer : Deel 2 - Radar inschakelen

Commentaar of vragen hierover mail mij op nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo