Aansprakelijkheid

Afdrukken

Aansprakelijkheid van Nautinstruct ivm vaaropleidingen.

Nautinstruct  maakt enkel van instructeurs met professionele kwalificaties . 
De praktijkopleiding gebeurt normalerwijze op de boot van Nautinstruct, die omnium verzekerd is.
Op uitdrukkelijk verzoek van de klant  kan de praktijkopleiding doorgaan op zijn  boot . In dat geval, dient de klant te voorzien in een verzekering voor zijn boot, met afstand van verhaal t.a.v. Nautinstruct en zijn instructeurs.

Nautinstruct heeft een BA-verzekering voor het geven van opleiding, doch deze verzekering dekt niet de schade aan de boot(en).

De klant ontlast Nautinstruct  en zijn instructeurs van iedere aansprakelijkheid voor fouten en/of schade die niet gedekt is door de BA-verzekering van Nautinstruct, in het bijzonder schade aan de eigen boot van de klant. Deze ontlasting van aansprakelijkheid geldt voor alle soorten fouten van Nautinstruct , navigatiefouten, verkeerd advies, slechte communicatie, zelfs zware fout (zonder dat deze opsomming beperkend is), doch met uitzondering van opzettelijke fout. 

Nautinstruct bvba  blijft aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit haar opzettelijke fout.