Diensten | Jachttransport

Wij brengen jouw plezierjacht of boot naar de plaats van uw keuze.

M23. Checklist opmaken Passage & pilotage plan

Passage plan

  •  Beperkingen & risico's aan onze vertrekhaven ?
  •  Beperkingen & risico's op onze bestemming?
  •  Afstand en vermoedelijk reisduur?
  •  Verwachte weersomstandigheden?
  •  Gevaren onderweg zoals hindernissen – ondieptes – verboden zones - eddies
  •  Bijgewerkte zeekaarten op voldoende grote schaal
  •  Koers en afstanden tussen elke waypoint
  •  Visuele checks om je positie op de waypoints te controleren
  •  Nautische informatie ( up to date pilot boeken , almanak ) ?
  •  Minimum diepte onder kiel op onze route
  •  EP bij zonsondergang & zonsopgang ?
  •  Invloed van stromingen op onze koers en snelheid ?
  •  Schema voor het wachtlopen ?
  •  Waypoints , routes en XTE in kaartplotter
  •  Iemand aan de wal op de hoogte van uw plan en ETA ?
  •  Noodplan ?


Pilotage plan ( schets )

  •  Vertrekpunt om haven binnen ( of uit ) te varen
  •  Handkompas peilingen met maximum en minimum hoeken om gevaarlijke zones te ontwijken
  •  Diepte lijnen als controle en/of draaipunten
  •  Koers en afstanden tussen de waypoints
  •  Visuele checks voor draaipunten
  •  Transit peilingen om de drift onder controle te houden
  •  Handkompas peilingen om positie te controleren
  •  Zichtbare objecten als positie controle
  •  Radio kanalen ( VTS – Port control – jachthaven )
  •  Gebruik van GNSS – radar
  •  Verwachte stroming - sterkte en richting
  •  Verwachte wind - sterkte en richting
  •  Verwachte diepte onder de kiel
  •  Lokale reglementen en verkeerslichten
  •  Snelheidsbeperkingen

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo