Tips voor een veilige delivery

deliveryIs een delivery een droomjob of een vergiftigd geschenk?

Varen met andermans boot en er ook nog voor betaald worden, kan een droom zijn. Maar als je niet goed oplet kan het ook een vergiftigd geschenk zijn met vergaande gevolgen.

Wat zijn de risico’s  van een delivery ?

 • Verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade.
 • De veiligheid van je bemanning en jezelf op het spel zetten als het schip technisch niet in orde is of als je onder druk word gezet om te varen bij slecht weer.
 • Juridische gevolgen bij een controle als de administratie niet in orde is.
 • Betrapt worden op smokkelen.
 • Niet betaald worden zoals overeengekomen en met een kater blijven zitten.

Mijn tips en advies voor een succesvolle delivery :
Voordat je een delivery aanvaart, zoek je best uit om welke redenen de eigenaar de boot zelf niet overvaart.
Gebrek aan tijd is de meest aangegeven reden. Maar is het wel de echte reden?

Wat kunnen de werkelijke redenen nog zijn?

 • Gebrek aan ervaring is zeker een goede reden, maar de eigenaar kan zich laten begeleiden door een ervaren schipper en zo zelf ervaring opdoen. Waarom doe hij het niet?
 • De boot is technisch niet in orde en de eigenaar wil zelf het risico niet lopen. Dit heb ik zelf meegemaakt, maar omdat ik de boot eerst grondig had geïnspecteerd en een proefvaart had gemaakt is het gebrek naar boven gekomen. Ik heb de eigenaar hiermee geconfronteerd en hij gaf toe op de hoogte te zijn.
 • De boot is administratief niet in orde (o.a met de BTW of met de inschrijving of met een niet rechtmatige eigenaar ( ik denk dan aan vechtscheidingen, aan meerdere eigenaars die niet meer overeenkomen of aan erfenis problemen)
 • De eigenaar wil niet geconfronteerd worden met de kinderziektes van een nieuwe boot .
 • Omdat het een goedkope oplossing kan zijn als men een amateur vindt die er niet veel voor vraagt.
 • Smokkelen van goederen zoals drugs. De schipper en meestal ook de bemanning zullen onvermijdelijk vervolgd worden .
 • Om schade of gebreken die al aanwezig zijn te kunnen verhalen op de schipper ( en hopen dat hij/zij of zijn aansprakelijkheidsverzekering betaalt).
 • Een nieuwe boot overvaren naar een dealer of boatshow is een geldige reden, maar uit ervaring weet ik dat nieuwe boten meestal kinderziektes hebben en de veiligheidsuitrusting meestal slechts minimaal aanwezig is (de boot is immers nog niet verkocht). Bovendien is er geen sprake van enig comfort want men heeft niet graag dat je op de nieuwe boot gebruik maakt van de bedden, het kombuis, toiletten en douches.

Zie je het nog zitten?

Hier zijn een paar belangrijke tips

Tip : Als  je op de bestemming bent, laat je best een ontvangstbewijs tekenen dat de boot in goede staat afgeleverd is .

*Bij verschillende eigenaars moet je van iedereen een toestemming hebben. Bij een vennootschap moet je een kopie hebben van de statuten dat de opdrachtgever gemachtigd is.

Opstappers versus bemanning meenemen

Om een boot veilig over te varen heb je bemanning nodig.
De hoeveelheid bemanning is afhankelijk van de grootte en de duur van de reis. Bij langere tochten is 3 personen een absoluut minimum. Dan moet je nog rekening houden dat iemand ziek kan worden of last minute afhaakt. Met een oceaanoversteek neem ik minstens 4 personen mee.
Lees ook mijn artikel : Met wat moet je rekening houden als je opstappers/bemanning meeneemt.

De prijs om een schip over te varen ?

Hoeveel moet je vragen om een schip over te varen ?
Er zijn 3 mogelijkheden :

 •  Prijs per mijl 
 •  Prijs per dag
 •  Een forfaitaire prijs?

Voor en nadelen

                                  Prijs              Voordelen      Nadelen 
 Prijs per mijl       De klant krijgt een vaste prijs per gevaren mijl. De schipper staat niet onder  tijdsdruk   Als de wind verkeerd zit kan dat het dubbele zijn van de werkelijke afstand .
 Per etmaal        Voor de schipper is dit een veilige optie . Elke dag aan boord is betaald  Kosten kunnen oplopen voor de opdrachtgever als het schip niet kan varen door slecht weer of door technische problemen. De klant zal de schipper onder druk zetten om te varen .
 Forfait                De klant kent de prijs op voorhand en loopt geen risico. De schipper heeft een kostenberekening gemaakt met de nodige marges en staat niet noodzakelijk onder tijdsdruk  Als het tegenvalt dan verliest de schipper aan inkomsten.
Als het meevalt dan heeft de klant de indruk dat hij teveel heeft betaald.

Het is gebruikelijk om 50% voorschot te ontvangen bij de boeking . Saldo kan bij alflevering of in schijven bij langere tochten . 

 Wat met de kosten voor het reizen, diesel, ligplaats, eten ?

Hierover moet , op voorhand ,  ook concrete afspraken gemaakt worden.
Sommige schippers kiezen ook voor een forfaitair bedrag en proberen dan zoveel te besparen op diesel, ligplaats en eten om wat meer marge te hebben.
Als er geen forfaitair bedrag wordt afgesproken, is het aan te raden om een realistische raming te maken (of een maximum af te spreken) en het bedrag op voorhand op de rekening van de schipper te laten storten. Bij de aflevering moet de schipper een gedetailleerde onkostennota kunnen voorleggen.
Met de delivery van motorjachten moet de klant ofwel het geschatte dieselverbruik op voorhand storten of een kredietkaart meegeven.

Ter informatie : Mijn laatste motorjacht delivery van Kroatië naar Mallorca heeft bijna 10.000 euro aan diesel gekost, gelukkig had ik de kredietkaart van de klant.

 Voor vragen of opmerkingen kan je mij contacteren op nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo

Schrijf je in op onze nieuwsbrief