Radar operator theorie & praktijk opleiding

radar opleidingLeren varen op radar 

Een radar op een plezierjacht is een zeer goed hulpmiddel om te navigeren en een aanvaring te voorkomen bij slechte zichtbaarheid, op voorwaarde dat men er mee kan werken.  De boten voor de pleziervaart zijn niet verplicht om een radar aan boord te hebben, maar als men er een heeft moet men hem ook gebruiken  (voorschrift 7 Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee )

Bij deze basisopleiding leren we jou hoe een radar correct in te stellen en de informatie te interpreteren .

 

Bestemd voor  Schippers (zeil of motor) pleziervaart die met een radar op zee willen leren varen.
Voorkennis  Een basiskennis van navigatie en de Engelse taal is aan te raden
Lesmateriaal

Je  ontvangt van ons het RYA handboek Small craft radar (in het Engels) .
 Voor de praktijkoefeningen maken we gebruik van een realistische radarsimulator op de computer.

Inhoud  Bij deze radarcursus leren we jou : RYA radar opleiding
  • werkingsprincipe van de radar
  • radar instellen en afregelen
  • interpretatie van het beeld
  • positiebepaling door middel van radar
  • navigeren met behulp van radar
  • aanvaring voorkomen op basis van radarbeelden (manueel plotten)
  • principe van manueel plotten
  • gebruik van (M)ARPA (automatisch plotten)
Examens

 Op het einde van de radarcursus is er ter plaatse een schriftelijk examen met meerkeuzevragen.

Certificering

 Bij een positieve evaluatie ontvangt u een RYA small craft radar certificaat

 De RYA-brevetten (UK) zijn internationaal de meeste erkende brevetten.
 Om ze te mogen afleveren moeten de opleidingen in een RYA erkende school plaats hebben .

Vervolg ?  STCW radaropleiding
Duurtijd
  • Theorieopleiding : 4  uren
  • Praktijkopleidingen op simulator:  4 uren
Planning

 In samenwerking met een RYA erkende school 

 Voor een  privé opleiding op afspraak contacteer mij en stel mij een datum of periode voor.

Aantal deelnemers  Minimum 1, maximum 12
Prijs excl. btw

 Wordt op vraag gecommuniceerd door de RYA erkende school 

Inschrijven

 Inschrijving gebeurt altijd via een erkende RYA school

 Contacteer mij voor meer informatie per email : nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo