Regels voor commerciële yachting in België

Afdrukken

Commerciële yachting - Varen tegen betaling met plezierjachten -

FOD mobiliteitAlle personen/schippers  die tegen betaling varen met een jacht ( motor of zeil ) op zee moeten in het bezit zijn van een commerciële vaarbevoegdheid . Dit is van kracht in alle landen van het IMO .
In België is de wet op de commerciële vaarbevoegdheid sinds 24 mei 2006  ( KB 24/05/2006 ) van toepassing .
Dit geldt niet alleen  voor  commerciële jachten ( charterboten )  die met betalende passagiers varen maar ook voor  instructeurs/ onderrichters,  schippers die deliveries doen enz.

Elk land interpreteert de wetgeving op zijn manier en bepaald om welke voorwaarden ( zoals opleiding en ervaring ) de schipper moet voldoen .

Het is dus het land , waar het schip is geregistreerd dat bepaald aan welke voorwaarden de bemanning moet voldoen. Niet de nationaliteit van de schipper of de eigenaar . Het land waar het schip vaart kan wel ook nog bijkomende eisen stellen.

In Belgie zijn er slechts 2 scholen erkend om opleidingen commerciële yachting te geven 

 De commerciële vaarbevoegdheden worden uitgereikt door de FOD Mobiliteit

Lees ook : Hoe een Belgische commerciële vaarbevoegdheid bekomen 

Commentaar of vragen hierover? Mail mij op nautinstruct@gmail.com