SM5 - checklist ankeren motorjacht

Voorbereiding

 • Plaats bepalen op kaart ( Is de plaats aanbevolen / toegelaten / verboden ? )
 • Is de aard van de zeebodem geschikt om te ankeren ?
 • Zijn we goed beschut tegen wind en stroming?
 • Zijn we goed beschut tegen golfslag van voorbijvarende schepen ?
 • Lengte ankerketting berekenen ( > 4 x diepte voor ketting – > 6 x voor touw )
 • Wat is de evolutie van het getij?  Maximum en minimum waterdiepte uitrekenen voor lengte ankerketting om zeker niet aan de grond te geraken
 • Wat zijn de weerverwachtingen ( verandering windsterkte en richting )
 • Draaicirkel (zwaairuimte) controleren t.o.v het land en andere boten
 • Ankerbol klaar maken

Ankeren 

 •  Ankerbol hijsen ( of ‘s nachts het ankerlicht aansteken )
 •  Controle plaatsbepaling met GNSS en peiling . 
 •  Dieptepeiling doen
 •  Anker klaar te maken
 •  Werking ankerlier testen
 •  Anker laten zakken tot boven het water
 •  Boeg in de wind en/of stroming zetten
 •  Schip stoppen
 •  Anker laten zakken en langzaam achteruit drijven of varen.
 •  Houdkracht van anker controleren.
 •  Om het uur , positie , diepte , windrichting , windsterkte , barometer in logbook noteren
 •  Observeer elke verandering van wind of stroming en staat van de zee.
 •  In principe moet er altijd iemand aan boord wacht houden
 • Vuilwater sluiten

Schip verlaten of overnachten

 •  Bevestiging van plaatsbepaling.
 •  Na 30 minuten controle van plaatsbepaling door GPS en peilingen (regelmatig herhalen )
 •  Ankeralarm op GNSS aanzetten.
 •  In principe moet er altijd iemand van wacht aan boord blijven.

Tips

 •  Zeker zijn dat de laatste schakel van de ankerketting verbonden is met de boot
 •  Laatste schakel van ketting met de boot verbinden dmv een touw ( om te kunnen doorsnijden in geval van problemen )
 •  Winchhendel ter beschikking hebben om het anker manueel te kunnen lossen in geval van nood
 •  Motoren laten draaien tijdens het zakken of ophalen van het anker.

Anker ophalen

 •  Motor starten
 • Richtlijnen aan bemanningslid op de boeg geven
 • Bemanningslid geeft instructie aan de stuurman om de spanning van het ankerketting weg te nemen
 • Anker hijsen als er geen spanning is op de ketting
 • Opletten voor de drift als het anker losgekomen is !
 • Opletten met het anker binnenhalen voor beschadiging aan de boot
 • Ankerbol verwijderen
 • Plaats verlaten
 • In open zee vuilwater tank openen

Opmerkingen :

Bij verslechtering van het weer , overwegen om de baai te verlaten

Nautinstruct bv

Eddy Coenen

Overleiestraat 104
8530 Harelbeke

info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo

Schrijf je in op onze nieuwsbrief