Z6 - checklist bij slecht zicht

Te doen lijst bij voor navigatie bij slecht zicht 

 •  Reddingsvesten aandoen
 •  Snelheid aanpassen
 •  Navigatielichten aandoen (werking controleren )
 •  Waterdichte deuren/schotten sluiten
 •  Positie bevestigen en op kaart plotten
 •  Positie controleren met dieptelijnen
 •  Radarreflector hijsen of actieve radarreflector inschakelen
 •  Bemanning aan dek om te luisteren naar geluidsignalen van andere boten
 •  Automatische piloot uitschakelen en handmatig sturen
 •  Radar aanzetten en laten gebruiken door iemand met de meeste radarkennis
 •  VHF uitluisteren (VTS – Kustwacht of havenfrequenties)
 •  VHF gebruiken om zijn posities , koers , snelheid en bestemming te melden en eventueel en info te vragen ( vb bij oversteken van een vaargeul )
 •  Draagbaar marifoon aan de stuurstand houden als back up
 •  Mistsignalen geven ( zie checklijst geluidsignalen  )
 •  Zo vlug mogelijk wegvaren uit scheepvaartroutes ( minder diep water opzoeken )
 •  In een vaargeul, goed stuurboord wal houden
 •  Eventueel voor anker gaan ( geluidsignaal gong of bel om minimum 1 minuut)
 •  Eventueel een noodhaven zoeken
 •  Voor een zeilboot , overwegen om op motor te varen ( motor moet sowieso gebruiksklaar zijn )

Opm :R19 : Bij slechte zichtbaarheid heeft niemand voorrang !
Bij twijfel schip stoppen

 

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo