Meer dan 50% van de overtredingen in het scheidingstelsel (TSS) worden gepleegd door plezierjachten

Afdrukken

scheidingstelsel regel 19Overtredingen in het scheidingsstelsel

Op een recente meeting van de  Dover Strait User Working Group werd er gemeld dat meer dan de helft van de overtredingen op Regel 10 (TSS - Traffic separation Scheme) gepleegd worden door plezierjachten .

Regel 10 samengevat :

De meeste van de jachten in overtreding werden opgeroepen door de VTS of kustwacht, maar gaven geen antwoord . Dit is  een overtreding op de Regel 5 (goede uitkijk).
Op de TSS van het Engels Kanaal moet men uitluisteren op VHF kanaal 11 van de CNIS (Channel information service).

Ook  in de gebieden met een VTS (Vessel Traffic Services) zijn plezierjachten verplicht om uit te luisteren op het correct VHF kanaal. 

Langs de Belgische en Nederlandse  kust zijn er verschillende VTS gebieden - klik hier

Het VHF noodkanaal 16 kan men uitluisteren in dual watch.

Commentaar of vragen hierover mail ons op nautinstruct@gmail.com