Hoe goed is jouw boot verzekerd ?

zeilboot gezonkenBen je goed verzekerd ? 

Veel eigenaars en schippers zijn zich niet bewust van wat niet verzekerd is en overschatten de dekking door hun verzekeringspolis.
Ik ben geen jurist maar heb met gezond verstand verschillende verzekeringspolissen geanalyseerd en een lijst gemaakt van wat (meestal) niet verzekerd is.

 

Hieronder hun “eigen lijst van redenen waarom ze geen dekking geven “.

 

De verzekering dekt NOOIT schade die
is veroorzaakt of ontstaan door:
Mijn commentaar
 Opzet of goedvinden  Opzettelijk tegen een persoon of zaak  iets gedaan of nagelaten hebben. Ook als u het goed vond dat de schade werd veroorzaakt.
 Roekeloosheid – nalatigheid  Je hebt niet de nodige voorzorgen genomen om een ongeval of schade te voorkomen.

Een paar voorbeelden : 
 Merkelijke schuld of zware fout  Bewust de wet overtreden. Onwetendheid wordt niet beschouwd als excuus.
 Ander of niet-toegestaan gebruik  Zoals varen zonder geldig vaarbewijs of vergunningen.
 Varen onder invloed  Niet alleen de schipper, maar ook alle personen die betrokken zijn bij de operaties van het vaartuig mogen niet onder invloed zijn.
 Verhuur  Het verhuren van schepen met of zonder schipper is in de meeste polissen uitgesloten (tenzij anders vermeld)
 Personenvervoer tegen betaling of opleidingen  Personenvervoer tegen betaling of opleidingen zijn meestal ook uitgesloten (tenzij anders vermeld).
Opgelet: voor het vervoeren van personen tegen betaling of het geven van opleidingen moet de schipper over een commerciële bevoegdheid beschikken.
 Schade bij storm  De juiste maritieme weerwebsites raadplegen als men een reisplanning maakt is dus de boodschap.
 Deelnemen aan wedstrijden  Is meestal niet verzekerd, tenzij anders vermeld.
 Verlies van de mast en verstaging,   Tenzij die het direct gevolg is van een externe oorzaak zoals gekwalificeerde storm, aanvaring, stranding enz .
Regelmatig zelf nakijken of door een expert je verstaging laten nakijken . Minstens één keer per 10 jaar de volledige mast en verstaging wegnemen en updaten.
 Winterberging  Goed nakijken of dit inbegrepen is in je dekking.
 Berging  Het bergen is meestal inbegrepen tot een maximaal bedrag . Voor de meerkost moet jezelf opdraaien.
Kost van een berging kan verschillen afhankelijk van het vaargebied.  
 Milieuschade  Ook meestal gedekt tot een maximaal bedrag . Kost van milieuschade kan zeer snel oplopen.
 Schade bij uitvoering van eigen werken.  Schade veroorzaakt door eigen werken of door personen die werken zonder factuur is niet verzekerd.
 Buiten het aangegeven vaargebied varen.  Kijk goed na wat de grenzen zijn van je vaargebied zijn en verwittig tijdig jouw verzekering als je buiten je vaargebied gaat. ( word dikwijls vergeten bij een delivery ! )

 Buiten de aangegeven

weersomstandigheden varen.

 Hier ook, goed kijken wat de polis vermeldt op gebied van limieten en enkel de weersvoorspellingen van de website van de overheid raadplegen (niet enkel de apps!).
 Bijboot & hulpmotor  Tenzij anders vermeld zijn bijboot en hulpmotor niet verzekerd.
 Niet gekeurde gasinstallatie ?  Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen een keuringsverslag voor de gasinstallatie.
 Opvarenden.  Opvarenden zijn niet verzekerd. Dit kan wel mits bijbetaling.
 Brandblussers niet jaarlijks gekeurd.  Brandblussers mogen niet vervallen zijn.De meeste verzekeringsmaatschappijen eisen een jaarlijkse keuring .
Lees ook : Tips om branden  op jachten te voorkomen
 Onbewaakt achter laten.  Geen continuwacht (24 u) houden. Het schip verlaten als je op anker ligt wordt beschouwd als “onbewaakt” achterlaten.
 Krassen, zonder structurele schade.  Krassen in de romp zonder dat er structurele schade is, is meestal niet inbegrepen.
 Diefstal, tenzij de verzekerde kan bewijzen dat hij de nodige voorzorgen heeft genomen.

 Bij diefstal moet je bewijzen dat je de nodige voorzorgen hebt genomen om de boot en/of de  inhoud te beschermen . 

 • Deuren goed op slot.
 • Luiken goed afgesloten.
 • Veiligheidsslot op bijboot en hulpmotor.
 • Goederen in afgesloten ruimte.
Alle voorwerpen die niet bestemd zijn voor nautische doeleinden.  TV, pc, kleding, juwelen, duikmateriaal, camera, gsm enz. zijn niet gedekt door de   verzekering
 Slijtage.  Defecten en/of ongevallen veroorzaakt door slijtage zijn niet gedekt door de verzekering. Slijtage kan ook beschouwd worden als gebrek aan onderhoud en nalatigheid.

 Ik heb ook meermaals vastgesteld dat er verschillen zijn tussen de offerte en de uiteindelijke verzekeringspolis. Hou er rekening mee dat uiteindelijk enkel de ondertekende verzekeringspolis geldig zal zijn. Goed opletten met mondelinge beloftes, zorg ervoor dat alles duidelijk op papier staat.

Tip: Wees eerlijk bij een ongeval en beken alle feiten, maar geef nooit een fout toe !  Een fout bekennen/bepalen is de taak van de juridische dienst van de verzekering en, in geval van twijfel, zal de rechtbank oordelen. Een fout toegeven is ook een reden waarom de verzekeringsmaatschappij zich terug kan trekken en jouw schade niet zal vergoeden.

Opgelet :

 1.  Wie op zee wil varen met betalende klanten moet als schipper een professionele STCW-kwalificatie hebben. Voor de Belgische binnenwateren is er momenteel geen regelgeving als je minder dan 12 passagiers vervoert. Bij bewuste overtreding van de wet (zoals zonder een geldige vaarbevoegdheid varen met klanten) zal de rechtsbijstandsverzekering ook niet tussenkomen). De wet niet kennen geldt niet als excuus.
 2. Je bent verzekerd voor maximumbedragen: Per schadegeval wordt maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat vergoed. Dit betekent dat als de schade hoger blijkt je zelf zal moeten bijpassen. 
 3. Opletten met buitenlandse makelaars/verzekeringsmaatschappijen . Als je bv. in Nederland verzekerd bent dan staat op het contract vermeld dat het Nederlands recht van toepassing is!! Voor een geschil met jouw verzekeringsmaatschappij moet je dus naar een Nederlandse rechtbank, met een Nederlandse advocaat en ben je onderhevig aan de Nederlandse wetgeving!
 4. Sommige schadevergoedingen (zoals voor nautische apparatuur) zijn berekend op de dagwaarde. De dagwaarde wordt berekend door van de nieuwwaarde een bedrag af te trekken vanwege de waardevermindering door ouderdom en/of slijtage. Zo heeft een van mijn klanten zo goed als geen vergoeding gekregen voor bliksemschade aan zijn elektronische apparatuur die 10 oud jaar was. Zijn verzekeringspremie is wel altijd dezelfde gebleven (en geïndexeerd).
 5. Je hebt een opzegtermijn van meestal 3 maand. Als je niet tijdig opzegt ben je weer contractueel gebonden voor één jaar. Het kan geen kwaad om de verzekering tijdig op te zeggen of deze te laten herzien.

Verzekeringsmaatschappijen zijn geen sociale instellingen en zullen (vooral bij grote schade) alles uit de kast halen (kleine lettertjes) om niets of toch zo weinig mogelijk te moeten betalen.
Men heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om naar de rechtbank te stappen om zijn gelijk te halen maar weet dat dit verschillende jaren in beslag kan nemen. Zo heb ik weet van verschillende dure jachten die aan wal liggen in afwachting van de uitspraak van de rechtbank (waarna de partijen nog eens in beroep kunnen gaan).
De verzekeringmaatschappijen maken hiervan graag gebruik en proberen je te dwingen om een minimale schadevergoeding te aanvaarden.

10 vragen die je kan stellen aan je verzekeringsmakelaar :

 1. In geval van een ongeval veroorzaakt door een versleten onderdeel , wordt de schade gedekt ? Indien ja , wordt het versleten onderdeel ook vervangen ?
 2. Vereist de verzekeraar een voorafgaande inspectie en indien niet, betekend dit dat vanaf een bepaalde ouderdom de versleten onderdelen niet meer gedekt zijn?
 3. Wanneer is het verzekerd bedrag van toepassing of de marktwaarde bij een schade ?
 4. In geval van gedeeltelijke schade dekt de verzekering de volledige kost van de herstelling ?
 5. Welke onderdelen/uitrusting kunnen van toepassing zijn voor vermindering van de schadevergoeding wegens ouderdom en vanaf welke ouderdom ?
 6. Als nieuw voor oud vermindering van toepassing is , is dat geldig voor alle onderdelen en materialen inclusief werkuren ?
 7. Vanaf wanneer is nieuw voor oud van toepassing en welke formule word er toegepast ?
 8. Bepaald de verzekeraar waar de herstelling moet plaats vinden ?
 9. Worden de persoonlijke bezittingen van alle personen aan boord gedekt of enkel de bezittingen van de eigenaar ?
 10. Zijn er beperkingen in gebruik van de boot ?

Rol van de makelaar ?
Kiest de “onafhankelijke“ makelaar voor de verzekeringsmaatschappij die het best bij jou past of stelt hij je de polis voor waarbij hij de hoogste commissie of de meeste voordelen heeft?
Verdedigt de makelaar jouw belangen bij schade? Wist je dat de makelaar beoordeeld wordt en voordelen krijgt in geval van gunstige schadestatistieken. Concreet betekent dit dat hoe minder schadevergoeding de verzekeringmaatschappij moet betalen, hoe meer de makelaar verdient!

De makelaar heeft de belangrijke opdracht om je correct te adviseren.
Bij een goede makelaar zullen de belangen van de klant primeren boven de eigen belangen maar dat weten we niet op voorhand .

De klant
Is de verzekerde klant altijd eerlijk bij de aangifte en in zijn verklaringen?
Helaas niet altijd en daardoor ontstaat er een kat en muis spel waarvan niemand beter wordt.

Conclusie :

Kies voor een makelaar / maatschappij met een goede reputatie
Neem de tijd om jouw verzekeringspolis grondig te lezen en bespreek de twijfelpunten. 
Een verzekering afsluiten is vooral een kwestie van gezond verstand en vertrouwen!

Lees ook mijn artikel :

Verzekering moet de schade niet dekken volgens de rechtbank 

Aanspakelijkheid van de schipper 

Voor vragen of opmerkingen kan je mij contacteren op nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo

Schrijf je in op onze nieuwsbrief