Motorboot naar winterberging

  Check lijst om je motorboot voor te bereiden voor de winter

motorjacht winterBoot uit het water halen

Motoren ( zie ook handleiding van de fabrikant ) :

 • Extern  koelcircuit spoelen met zoetwater (motoren minstens 5 minuten laten draaien). Na de spoeling antigel toevoegen en zeekranen sluiten.
 • Koelwater  in het  interne koelcircuit controleren en vervangen of bijvullen indien nodig . Koelvloeistof minstens om de 2 jaar vervangen
 • Jaarlijks motorolie verversen  ( best op het einde van het vaarseizoen  )
 • Vervangen van olie en diesel filters
 • Vervangen van luchtfilters
 • Vervangen van impeller waterpomp ( best in het begin van het vaarseizoen )
 •  Nazicht en eventueel vervangen van aandrijvingriemen ( V snaren )
 •  Wierfilter in wierpotten uitkuisen
 •  Volledig motorcompartiment ( inclusief bilges ) controleren en  reinigen
 • Controle op de werking van de ventilatie van het motorcompartiment 
 • Controle op sporen van lekken

Generator niet vergeten indien aanwezig
    
Keerkoppeling : olie en oliefilter  jaarlijks vervangen . ( zie ook handleiding van de fabrikant )
Bij Z drive aandrijving rubber van staartstukken tijdig vernieuwen

Water : Water aflaten van de watertanks ( inclusief de boiler )
In begin van het seizoen, de tank ontsmetten

Vuilwatertank : Ledigen en spoelen. Eventueel antigeur product toevoegen

Toilet : Antivries in toiletten gieten (en eventjes doorspoelen)

Batterijen :  Moeten steeds volgeladen zijn. Waterniveau en zuurtegraad controleren. Kabelaansluitingen schoonmaken en invetten met zuurvrije vaseline.  

Boot :  

 •     Controle en testen van alle zeekranen
 •     Controle van huiddoorvoeren
 •     Staat van alle leidingen, slangen en rubbers controleren
 •     Patrijspoorten : indien mogelijk open laten om de boot te verluchten.
 •     Alle kastjes en schuiven open laten om te verluchten
      Kussens en matrassen verwijderen of vertikaal stapelen om ventilatie te bevorderen en schimmels te vermijden
 •     Boot zoveel mogelijk leegmaken ( beddengoed , drank , kleren, gereedschap veiligheidsmateriaal, enz )
 •     Koelkast leegmaken , ontdooien en deur openlaten
 •     Alle zeekranen  smeren , een paar keer openen en sluiten
 •     Controle op roest plekken, deze verwijderen en behandelen
 •     Metalen onderdelen gevoelig voor oxydatie proper maken en  invetten (of inspuiten met WD40 )
 •     Bilge reinigen en drogen
 •     Vochtvreters plaatsen en maak deze regelmatig leeg
 •     Eventuele beschadigingen  aan de gelcoat herstellen
 •     Visuele controle op lekken hydraulische systemen

Airco & verwarmingsysteem : jaarlijks onderhouden volgens handleiding fabrikant

Gas installatie : Datum van leidingen & koppelingen controleren

Dieseltanks : vol tanken vooraleer na de winterberging te gaan +  eventueel product tegen bacteriën toevoegen

Diesel/water scheidingsfilters : water aftappen ( ook maandelijks )

Anoden : nakijken en vervangen waar nodig volgens de fabrikant
Opgelet : anodes in het koelcircuit van de motor niet vergeten indien aanwezig

Veiligheidsmateriaal : controleren op volledigheid en geldigheidsdata ( zie ook onze checklist voor veiligheidsmateriaal )

Apotheek : op volledigheid en geldigheidsdata ( zie ook onze aanbevolen apotheek )

Romp : De gehele romp boven water wassen met zoet water en zeep
Alle vuil en aangroei verwijderen onder de waterlijn dmv een hoge drukspuit (geen hogedrukspuit gebruiken op de romp boven water wegens mogelijke beschadiging van de voegen)

Antifouling : Antifouling laag plaatsen op de romp (maximum ) een paar dagen voor de tewaterlating

Dekbeslag :  reinigen met zoetwater en zeep , roestvlekken verwijderen en behandelen

Check lijst om de boot klaar te maken voor het vaarseizoen publiceren we in maart

Tip : Als u werken laat uitvoeren door een vakman , eis een gedetailleerde factuur met de uitgevoerde werken, controles en gebruikt materiaal . Hou die facturen goed bij , ze kunnen van pas komen bij schade. Ze zijn ook een meerwaarde voor uw schip in geval van verkoop.

Commentaar of vragen hierover mail ons op nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo