Gebruik van VHF marifoon bij voorkoming van aanvaringen op zee.

VHF Marifoon gebruiken bij voorkoming van aanvaringen op zee ?

cargoInternationale organisaties ( zoals de MCA )  raden het gebruik van de marifoon om aanvaringen te vermijden af omdat in het verleden te veel aanvaring plaats vonden door misverstanden. Toch kan het JUISTE gebruik van de marifoon helpen om gevaarlijke situaties uit te klaren, om duidelijkheid te scheppen. Onderstaande raadgevingen kunnen misschien helpen, alhoewel dit slechts vuistregels zijn en elke situatie weer om andere maatregelen kan vragen.

Het is beter het juiste gebruik van de marifoon te promoten dan om aan te raden de marifoon helemaal niet te gebruiken. Over het algemeen kan men op volle zee gerust zonder marifoon (men heeft ruimte genoeg om vroegtijdig actie te ondernemen) terwijl in nauwe vaarwaters en loodswateren het gebruik van de marifoon (en zeker het verplicht uitluisteren) levens noodzakelijk kan zijn.

Wanneer gebruik je de marifoon NIET:

 •  Als je gewoon de Colregs toepast. Wijk niet af van de regels als het niet nodig is.
 •  Als je reeds lang op voorhand, voor er gevaar is voor aanvaring, preventief van koers verandert om geen close quarter situation te krijgen.
 •  Als je niet 100 % zeker bent met het juiste schip te spreken. AIS is hier een zeer goed hulpmiddel.
 •  Als de stuurman of schipper op de brug van het anders schip gebrekkig Engels praat. Als zijn kennis van het Engels beperkt is, dan is meestal zijn kennis van navigatie en de reglementen ook beperkt. “a flag of convenience usually also means a crew of convenience”, dus meestal slecht opgeleid. Keep a wide berth!

Wanneer gebruik je de marifoon WEL:

 •  Als je uitzonderlijk, wegens goed zeemanschap, tegen de regels ingaat (volgens het boekje zolang je kan, tegen het boekje als het moet!)
 •  Als je het “stand on vessel” bent en het “give way vessel” doet niets.
 •  Als er onduidelijkheid is.

Als je dan wel een VHF verkeersafspraak maakt:

 •  Zorg dat andere schepen in de buurt, die mogelijk in een close quarter situation zouden kunnen komen, ook op de hoogte zijn van je afspraak.
 •  Gebruik SMCP (standard marine communication phrases), korte, eenvoudige en duidelijke zinnen. Gebruik waar nodig Message Markers (berichtindicatoren).
 •  Zeg niet alleen wat je zal doen, maar ook wat het bereikte resultaat zal zijn. Zeg niet:” I will change course to starboard”, maar zeg: “INFORMATION: I will change course 60° to starboard, and pass behind you.”
 •  Gebruik zo nodig geluidssignalen (is trouwens verplicht door het reglement) ter bevestiging van de VHF afspraak.
 •  Wees kritisch en blijf kritisch tot beide schepen goed vrij zijn van elkaar. Vertrouw alleen op je eigen oordeel.
 •  Bij een “manoeuvre van het laatste moment” hoort geen VHF gesprek (geen tijd meer), wel een geluidssignaal. Dit manoeuvre van het laatste ogenblik is er trouwens niet om de aanvaring te vermijden, maar wel om de schade te beperken!!

En last but not least: een goede navigator is niet iemand die zich uit een lastig parket kan werken, maar wel iemand die ervoor zorgt dat hij nooit in een lastig parket terecht komt. Dus niet zozeer “een aanvaring vermijden”, maar wel zorgen dat je nooit in een “close quarter situation” terecht komt.

Berichtindicatoren ( message markers ) 
Wat betreft de Message markers (berichtindicatoren), deze kunnen zowel in het Engels als eender welke andere taal gebruikt worden. Ze zijn:

 •  instruction (verkeerdsaanwijzing) - kan alleen door de overheid (politie, verkeerscontrole)gegeven worden.
 •  advice (advies)
 •  warning (waarschuwing)
 •  information (informatie)
 •  Question (vraag)
 •  request (verzoek)
 •  intention (intentie)
 •  answer (antwoord)

Deze berichtindicatoren zijn zeer handig, vooral bij slechte verbinding of taalproblemen. Dat ene woord, dat uw boodschap voorafgaat, kan onmiddellijk duidelijkheid scheppen.
Wat denkt u van volgend voorbeeld: “INFORMATION, I will keep my present course.” gewoon een informatie dat ik deze koers zal blijven aanhouden. 

Ofwel: “WARNING,I will keep my present course!!” Identiek dezelfde zin maar met een heel andere betekenis die niet mis te verstaan is. Ik ben niet van plan om mijn koers te veranderen, dus u moet iets doen of we hebben een aanvaring.

Ter informatie: Een van mijn cursisten heeft een goed en niet duur boekje gevonden:
“IMO Standard Marine Communication Phrases, Nederlands – Engels, achtste druk” onder de redactie van P.C. Kluijven en anderen, ISBN 978 90 5961 008 8. Het is een kopie van het Engelstalig boek uitgegeven door de IMO maar met de Nederlandse vertaling erbij. En het is trouwens veel goedkoper dan de originele uitgave (zonder vertaling). Minder dan 20 € + verzendingskosten bij uitgeverijDe Alk & Heijnen (www.alk.nl www.imlp-books.com ).
Het is uiteraard vooral geschreven voor de koopvaardij maar toch ook bruikbaar voor anderen.

Artikel opgesteld door Kapitein Geert Devriese , rivierloods - lesgever aan de Hoge zeevaartschool van Antwerpen

Lees ook mijn artikel :

 Commentaar of vragen hierover mail mij op nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo

Schrijf je in op onze nieuwsbrief