Correct gebruik van de GNSS GPS/Kaartplotter - ECDIS

boot op golfbrekerStel je GNSS Kaartplotter correct in . 

Een GNSS kaartplotter ( GPS) of een ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) is een hulpmiddel dat de veiligheid van de schepen moet verhogen. In de koopvaardij heeft men  helaas vastgesteld dat het verkeerd gebruik ervan juist ongelukken veroorzaakt . Om dit te voorkomen heeft het IMO een richtlijn uitgegeven die alle dekofficieren  verplicht om een STCW ECDIS opleiding te volgen voor 1/1/2017.  
Ook in de yachting gebeuren er ongevallen door het verkeerd gebruik van de GPS/ Kaartplotter.
Als ik een opleiding geef “op eigen boot”  stel ik vast dat veel schippers hun GNSS kaartplotter niet goed of zelfs soms verkeerd ingesteld hebben.

Onlangs  bij een praktijkopleiding op een 15 m beroepsschip kon ik o.a de volgende fouten vaststellen :

•    de dieptes  van de kaartplotter stonden in “voet” ipv van “meters”
•    het electronisch kompas stond meer dan 20 graden fout
•    de electronische kaart en radar stonden op een verschillende schaal ingesteld  (niet gesynchroniseerd)
•    de heading- en koers over grondvectoren werden niet ingeschakeld.

Een goede schipper zal voor zijn vertrek de volgende parameters van zijn GNSS/Kaartplotter controleren:

 •  Diepte in meters
 •  Afstanden in mijlen
 •  Snelheden in knopen
 •  Is de WGS ingesteld op WGS 84
 •  Kaart op North up op open zee
 •  Koers over grond-  en voorlegging vectoren ingeschakeld
 •  zijn dieptelijnen ingeschakeld
 •  Bepaal je minimum veilige diepte en stel de dieptekleuren zo in dat je visueel snel kan vaststellen dat je in “ondiep water ” bent
 •  Controleer of je electronisch kompas goed is afgeregeld want anders staat niet alleen jouw heading vector verkeerd op de kaartplotter, maar is de beeldinformatie van jouw radar ook foutief en onbetrouwbaar
 •  Stel de  kaartplotter in op een correcte schaal met vector kaarten , ( veel schippers weten niet  dat de meeste “gevaarlijke “ details & informatie  pas te voorschijn komen op de kaartplotter als men voldoende inzoomt )
 • is de radar gesynchroniseerd met de plotter ?
 • welk niveau van details kies je op je electronische zeekaart ?
 • is het COG ( koers over grond ) ingesteld op "True" of "Magn" .
 • welke alarmen zijn actief en hoe zijn ze ingesteld ? ( XTE  - WPT arrival -  Anker )
 • ..

Plan op voorhand je route op bijgewerkte papieren zeekaarten  met een zo groot mogelijke schaal ( zoals voorgeschreven door de Solas V ) en respecteer jouw passageplan.  

Maak gebruik van waypoints en XTE om je geplande route te controleren .
Maak een pilotage plan om een haven , baai,  rivier in of uit te varen

Tip : laat de kaartplotter/automatische piloot  niet zelf beslissen welke koers je moet volgen om naar een bestemming te gaan , want hij houdt  geen rekening  met de stromingen, gevaren en ondieptes .  Het is niet verkeerd om een automatische piloot te gebruiken zolang men nog zelf de leiding heeft .

Hou er rekening mee dat de electronische kaarten in de pleziervaart altijd verouderd  zijn (ook al heeft men juist een update gekocht) en dat de positie van de GNSS -GPS-satellieten niet altijd correct is. Controleer altijd de informatie verstrekt door je GPS met andere hulpmiddelen o.a boeien, peilingen, dieptemeter.

Lees ook : 

Commentaar of vragen hierover mail mij op nautinstruct@gmail.com

 

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo