Nieuwe wet betreffende de pleziervaart is verschenen

Afdrukken

FOD mobiliteit"Wet van 05.07.2018 betreffende de pleziervaart “

is vandaag verschenen in het staatsblad

Er zijn 9 hoofstukken : 

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
HOOFDSTUK 2. - Registratie van de pleziervaartuigen

HOOFDSTUK 3. - Veiligheid
HOOFDSTUK 4. – Vaarbevoegdheidsbewijzen
HOOFDSTUK 5. – Activiteiten
HOOFDSTUK 6. – Aansprakelijkheid
HOOFDSTUK 7. – Handhaving
HOOFDSTUK 8. – Wijzigingsbepalingen
HOOFDSTUK 9. - Overgangsbepaling en inwerkingtreding

Klik hier voor de integrale versie in PDF   nieuwe wetgeving pleziervaart

Commentaar of vragen hierover mail ons op nautinstruct@gmail.com