Brandbeveiliging op motor & zeiljachten

Afdrukken

brandMeer dan 20 tips & tricks om een brand te voorkomen op een boot ?

In 2011 waren er in Nederland ruim 100 plezierjachten die in vlammen opgingen (bron CBS).

Wat kan je allemaal doen om een brand te voorkomen ?

gasfles in bakskist

In het Belgisch Scheepvaartreglement zijn poederblussers als verplicht voorgeschreven. Er moet echter rekening worden gehouden met de gevolgschade van het poeder op electronische en fijnmechanische apparatuur. Bovendien ontstaat tijdens het blussen een poederwolk waardoor het zicht op de brandhaard wordt belemmerd. Poederblussers moeten daarom (mijn insziens) alleen daar worden toegepast waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is,
Ik geef de voorkeur aan  schuimblussers. Het grote voordeel van een schuimblusser is dat deze brandblusser een langere blusduur heeft dan een poederblusser en betrekkelijk minder nevenschade veroorzaakt. Hierdoor is deze brandblusser aan te raden op jachten,  op kantoor of thuis.

Mijn advies :

 Gas aan boord  is uiteraard een risico waar men rekening mee moet houden. 

 Tip : Vertrouw de aanpassingen , herstellingen en onderhoud van de elektrische of gasinstallatie enkel toe aan gespecialiseerde firma’s en bewaar de facturen.

Opgelet : Sommige verzekeraars eisen een gecertificeerde gasinstallatie en ook diverse jachthavens hebben aanvullende bepalingen ten aanzien van gasinstallaties.

Gebruik een checklist wat te doen in geval van :

Wees voorbereid op een eventuele brand en volg een 2daagse STCW brandbluscursus

Commentaar of vragen hierover mail mij op nautinstruct@gmail.com